„APÁK NAPI NYEREMÉNYJÁTÉK” ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK

RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

 

 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

 

AZ „APÁK NAPI NYEREMÉNYJÁTÉK” elnevezésű nyereményjáték (”Játék”) szervezője és lebonyolítója a Safe Laser Trade Kft. (székhely: 1139 Budapest, Kartács u 4. IV em. 4.) (”Szervező”, „Lebonyolító”).

 

 1. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

 

2.1 A Játékban kizárólag az Európai Unió tagállamainak 18. életévét betöltött, cselekvőképes állampolgárai (”Játékos”) vehetnek részt, akik a Játék 3. pontban írt időtartama alatt a www.facebook.com domain alatti weboldalon (a továbbiakban „Facebook”) található „Safe Laser – Lágylézer terápia” felhasználó nevű profilon az összesen 1 alkalommal (2024. június 10. napjától 2024. június 16. napjáig) meghirdetett játék posztjára reagálnak (a továbbiakban együtt: ”Pályázat”). A Játékosok továbbá a játékban való részvételükkel elfogadják a jelen játékszabályzatban (”Játékszabályzat”) írt valamennyi feltételt.

 

2.2 A Játék nyelve: magyar.

 

2.3 Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok rögzítésre kerülnek.

 

2.4 A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a Játékból.

 

2.5 A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok is, akik a Játék szellemével ellentétesen, nem valós Facebook regisztrációval vesznek részt a Játékban azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. A részvételi feltételek megsértése esetén a Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy az érintett személyt előzetes értesítés nélkül kizárja a nyereményjátékból. Kizárásra kerülnek továbbá azok a személyek, akik meg nem engedett eszközt használnak (pl. hacker programot, vírust, trójai szoftvert stb.) más manipuláció útján szereznek jogosulatlan előnyt - akár Szervező által feltételezhetően (gyanú). E mellett tilos igénybe venni a Játék során nyereményjáték-egyesületeket, automatizált szolgáltatókat, és főleg professzionális nyereményjáték szolgálatokat. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítóknak okoztak.

 

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha: 

 • alapos okkal feltehető, hogy több és/vagy hamis regisztrációs profillal játszott annak érdekében, hogy jogosulatlan előnyre tegyen szert;
 • alapos okkal feltehető, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálta;

 

2.6 Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált saját Facebook profil megadásával küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Facebook profilt vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos, Facebook profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

 

2.7 A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

 

2.8 A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. A Szervező a kizárásról nem küld tájékoztatást, azonban erre irányuló érdeklődés esetén a Szervező tájékoztatást ad.

 

2.9 A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb szervezetek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

 

 

 1. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A Játék 2024. június 10. napján 9.00-től 2024. június 16. napján 22.00 -ig tart a Facebook oldalon.

 

 1. A JÁTÉK MENETE, NYERTESEK

 

4.1 A „Safe Laser – Lágylézer terápia” Facebook oldalán megjelent posztban feltett kérdésre kell válaszolni. A válaszolók között az 5.1. pontban meghatározott ajándék kerül kisorsolásra.

 

4.2. A Játékra felhívó Poszt tartalma a következő a Facebook oldalon:

???? Közeledik az apák napja, és mivel a Safe Lasernél úgy gondoljuk, hogy az anyukák mellett az apukák is megérdemlik a különleges figyelmet, egy szuper nyereményjátékkal készültünk, amelynek fődíja egy izgalmas vezetéstechnikai tréning a Hungaroringen! ????️

????‍????‍???? A játék címe: "Apa a legviccesebb a világon!" - erre a jeligére várjuk kommentben a legviccesebb történeteket, fotókat olyan eseményről vagy programról, amin a gyerekek apával vettek részt.

A kommenteket június 10. és 16. között várjuk, a nyertest június 17-én, 12:00-kor sorsoljuk ki.

Jöhetnek a vicces történetek, leírások, képek ????????

Részletes játékszabályzat: LINK

 

4.3 A Játék során a 2024. június 10-én 9.00-kor kikerülő posztra 2024. június 16-án 22.00-ig lehet reagálni.

 

4.4. Sorsolás és eredményhirdetés: 2024. június 17-én 12.00-kor. A posztban feltett kérdést megválaszolók neve összegyűjtésre kerül, melyekből a sorsolás a Social Winner elnevezésű applikáció segítségével történik, két tanú jelenlétében, melyről jegyzőkönyv készül. A sorsolás eredményéről képernyőkép készül, melyet Szervező a Játékra felhívó Posztban hozzászólásként közzétesz. Az eredmény a Safe Laser – Lágylézer terápia Facebook oldalán lesz megtekinthető.

 

4.5 Szervező a Játék lezárását a nyertes nevét a Játékra való felhívó Posztban hozzászólásként közzéteszi, amelyhez a Játékosok a Játékban való részvételükkel feltétel nélkül és kifejezetten hozzájárulnak.

 

 1. NYEREMÉNYEK, NYERTES ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

 

5.1 A Játékban a következő nyeremény (a továbbiakban: Nyeremények) kerül kiosztásra: Vezetéstechnikai tréning a Hungaroringen.

 

5.2 A Nyeremények másra át nem ruházhatóak, és készpénzre nem válthatóak.

 

5.3 Lebonyolító az 5.1. pont szerinti Nyeremény nyertesét legkésőbb a sorsolást követő 3 (három) munkanapon belül a Facebookon keresztül értesíti (“Értesítés”), és ezzel egyidejűleg megadja az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címet, melyen a Játékosnak kell jelentkeznie annak érdekében, hogy a Nyeremény elküldését egyeztethessék. A nyertes Játékos az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen köteles az Értesítés kézhezvételét követő 5 (öt) munkanapon belül visszaigazolni az Értesítést, és 8 (nyolc) munkanapon belül köteles e-mailen elküldeni az kipostázáshoz szükséges személyes adatait (teljes név, cím, telefonszám).

 

A Nyertes Játékosokról a Nyeremények átadásakor fényképfelvétel készülhet, melyet a Safe Laser Trade Kft. közzé tehet honlapján, Facebook oldalán.

 

5.4 A nyertes Játékos nem jogosult a Nyeremény felhasználására, ha Facebook profilja az 5.3 pont szerinti egyeztetés során vagy annak megkezdése előtt törlésre kerül.

 

5.5 Amennyiben a nyertes Játékos az 5.3 pont szerinti határidőn belül az Értesítést nem igazolja vissza, illetve a kért adatokat nem adja meg, úgy a nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerül.

 

5.6 A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átadása megtörténjen. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem róható fel értékelhető.

 

5.7 A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

 

 

 1. ADÓZÁS, KÖLTSÉGVISELÉS

 

A Nyeremények után az 1995.évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 8.14. pontja értelmében adó fizetendő, amelyet a Szervező vállal megfizetni.

 

Az 5.1. pont szerinti Nyeremények kipostázásának költségeit a Szervező viseli.

 

 

 1. INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL

A Játékról részletes információk a Játékra felhívó Posztban lévő linken keresztül érhetők el.

 

 

 1. VEGYES RENDELKEZÉSEK

 

8.1 A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírása, téves vagy nem valós adat feltüntetése, stb.), és ebből eredően a Nyeremények átadásának elmaradásáért vagy késedelméért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

 

8.2 A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a Weboldalat, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

 

8.3 Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek, Facebook profilok létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

 

8.4 Ha a Játékos adatfeltöltés vagy játék közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

 

8.5 Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

 

8.6 A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebookhoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik.

 

8.8 Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

 

 1. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

A Játékban való részvétel és a Játék során megadott adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt.

Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes, adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata, amely a Játékban való részvétellel a jelen szabályzat elfogadásával egyidejűleg megtörténik.

 

Jelen Játék adatkezelője a Szervező, adatfeldolgozója a Lebonyolító.

Kezelt adatok:

2.1 pont: Játékos által a Facebook oldalon profilként megadott adatok

5.3 pont: Játékos teljes név, születési idő, cím (az alábbiak szerinti bontásban), telefonszám, email cím, fényképfelvétel.

 

Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a Játékban, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező, mint adatkezelő és a Lebonyolító, mint adatfeldolgozó az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje, feldolgozza:

 

 1. Kezelt adat típusa: teljes név, születési hely és idő, anyja neve, cím, email cím, telefonszám, fényképfelvétel
 2. Adatkezelés célja

▪ Játékos azonosítása

▪ Játékban való részvétel

▪ Nyeremények postázása

▪ Nyeremény átadásának dokumentálása

▪ Értesítés a nyereményről, kapcsolattartás a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatban

▪ Adójogi és közteher fizetési és bejelentési kötelezettség teljesítése

▪ Jog- és igényérvényesítés

 • Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás
 1. Adatkezelés időtartama: A kezelt adatok a nyeremények átvételét követően haladéktalanul törlésre kerülnek, kivéve a Pályázatokat

 

A Szervező a Nyertes Játékos Facebook felhasználónevét, illetve annak Nyertes azonosítására alkalmas részletét teszi közzé a Szervező Facebook oldalán. A Nyertes Játékosok továbbá hozzájárulnak, hogy a Nyeremények átadásáról fényképfelvétel készülhessen, melyet az Itaka Hungary közzétehet honlapján, vagy Facebook oldalán.

 

A Szervező és a Lebonyolító az adatkezelési műveleteket úgy tervezik meg és hajtják végre, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infótörvény), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete („GDPR”) és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsák az érintettek személyes adatainak védelmét.

 

Az adatkezelő, adatfeldolgozó gondoskodik az adatok kockázattal arányos biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infótörvény, a GDPR, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

 

Az adatkezelő, adatfeldolgozó az adatokat kockázattal arányos intézkedésekkel védik különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Ennek keretében az adatkezelő, adatfeldolgozó az Ön személyes adatait jelszóval védett és/vagy titkosított adatbázisban tárolja, az adatvédelmi incidenseket folyamatosan monitorozza.

 

Az adatkezelő lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy az Önről nyilvántartott személyes adatok kezeléséről tájékoztatást kérjen.

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Kérelmezhet az adatkezelőnél

 1. a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 2. b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
 3. c) személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Ön az említett jogait az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen előterjesztett kérelmében érvényesítheti.

 

Játékosok adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

 • Hozzáférés (tájékoztatás): a Játékos jogosult arra, hogy tájékoztatást kérjen, a vele kapcsolatosan folytatott adatkezelésről, annak céljáról, a kezelt adatokról, kezelt adatok esetleges továbbításáról, adatkezelés idejéről, a Játékos jogairól, az adatkezeléssel szembeni jogorvoslati lehetőségről, az adatok forrásáról, történik-e harmadik ország vagy nemzetközi szervezet részére adattovábbítás és kérheti az adatai másolatát is.
 • Helyesbítés: a Játékos kérheti a helytelen adatainak a helyesbítését.
 • Törlés: a Játékos kérheti adatainak törlését, ha már nincs szükség rájuk abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték, a Játékos visszavonja a hozzájárulását, tiltakozik az adatkezelés ellen, illetve jogellenes adatkezelés esetén. Az elfeledtetéshez való jog a nyilvánosságra hozott adatok törlésével kapcsolatos Adatkezelői intézkedést jelenti.
 • Korlátozás: korlátozás esetén a tároláson kívül csak a Játékos hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, védelméhez, vagy fontos közérdekből lehet kezelni az adatokat. A korlátozással érintett adatok a korlátozás ideje alatt nem kerülnek törlésre. Adatkezelés korlátozásának tipikus esetei: korlátozás arra az időre, amíg helyesbítési 7 kérelmet, vagy Adatkezelő, illetve harmadik személy jogos érdekében történő adatkezelés esetén (ilyen adatkezelést Adatkezelő nem folytat a Játék során) a Játékos általi adatkezelés elleni tiltakozás iránti kérelmet Adatkezelő elbírálja, teljesíti; olyan adatkezelés esetén, ami ugyan jogellenes, de a Játékos nem szeretné az adatok törlését; Adatkezelőnek nincs már szüksége az adatokra azon célból, amiből gyűjtötte, de a Játékosnak jogi igényének előterjesztése, érvényesítése, védelme miatt szüksége van rá.

A Játékos személyes adatait a Lebonyolító oldaláról az alábbi munkaköröket betöltő személyek kezelhetik: account manager

 

Az adatkezelő, ill. az adatfeldolgozó a saját adatkezelési tevékenységéért tartozik felelősséggel.

Kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad a Játékos kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, a Játékos kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

A tájékoztatást az adatkezelő csak a vonatkozó adatkezelési, adatvédelmi jogszabályokban meghatározott esetekben tagadhatja meg.

 

A Játékosok Játék céljából kezelt adatait az Adatkezelő a Játék lezárását követő 90 (kilencven) napig kezeli és őrizi, ezen időpont elteltét követően bármely külön értesítés nélkül törli a nyilvántartásából. Adatkezelő a Játék lezárását követő 90 (kilencven) nap eltelte előtt az alábbi esetekben törli a Játékos adatait:

- a Nyereményt a nyertes Játékos igazoltan átvette;

- a Játékos a 90 (kilencven) nap letelte előtt kéri az adatai törlését.

Adatkezelő az első esetben az igazolt átvételt követően, míg a második esetben a törlés iránti kérelem beérkezését követően törli a Játékos adatait.

A Játékos az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; honlap: www.naih.hu) fordulhat, melynek elérhetőségei a következők:

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5 Telefon: +36 1 391 1400 Telefax: +36 1 391 1410 E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Honlap: www.naih.hu

 

A Játékos jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a Játékos lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az adatkezelő kérésre a Játékost tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

 

Szervező a jelen Játékszabályzat és a Játék menetének vagy a Játék bármely részletére kiterjedő egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. Amennyiben a Játék során visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárja. Ilyen esetben a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

 

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Facebook oldalai technikai okokból időszakosan nem érhető(ek) el.

 

A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog.

 

 

Budapest, 2024.06.10.

 

Szervező

Safe Laser Trade Kft.